Hướng dẫn stake ADA

Ví Daedalus

  • Link tải ví: https://daedaluswallet.io
  • Chọn 1 địa chỉ ví (trên daedalus bạn có thể có nhiều ví con)
  • Chọn theo thứ tự 1, 2, 3 màu đỏ để tìm pool AHA
  • Sau đó nhấp chọn AHA để xem thông tin, sau đó bấm vào nút continue để tiếp tục
delegate to aha pool
Tìm và chọn ủy thác cho AHA (nhấn continue)
bấm chọn delegate
chọn 1 ví con
  • Chọn AHA, sau đó chọn continue để tiếp tục hòan tất thủ tục delegate qua ví daedalus

Ví yoroi

Làm theo các bước

Các bạn nhớ tìm ticker AHA nhé 😉

Chú ý: Costs 340 ADA như bước 1, là phí sẽ được trừ vào rewards của pool, không phải vào tiền stake của bạn (tham khảo)

Thống kê pool AHA

Bot báo biến động giá theo EMA