Cardano Lobster Challenge

Sau buổi live stream về sự kiện ra mắt smart contract trên nền cardano , Charles Hoskinson có con tôm hùm trên bàn làm việc, thế là cộng đồng hỏi con tôm hùm tên gì, CH nói chưa được đặt tên, thế là Lars ngồi nghĩ 1 challenge nho nhỏ khá thú vị: đặt tên cho con tôm hùm, danh sách tên có thể đặt được listing ở đây (1218 tên – không hiểu sao lại chọn 1218 nhỉ)

https://github.com/ahaxu/lobster-challenge/blob/main/names.md

Cách thức làm như sau:

Đầu tiên check các thông số hiện tại (dùng cardano-cli query utxo --mainnet --address lobster.addr (hoặc sript này)

1. utxo#index -- transaction index từ ví của bạn sẽ được dùng để thanh toán phí
2. lobster_utxo#index -- transaction index có chứa Lobster NFT, chúng ta query từ address này addr1w8433zk2shufk42hn4x7zznjjuqwwyfmxffcjszw5l2ulesdt3jff 
3. old counter value -- chỉ số counter hiện tại khi nhìn vào utxo list (bước 2)
4. new counter value = old counter value + your random number [1..100] -- chọn 1 số ngẫu nhiên tù 1..100, cộng vào old counter value 
5. old vote value - số lượng votes hiện tại (theo bước 2)
Lobster NFT luôn luôn = 1
LobsterCounter là số random được submit bởi cộng đồng tham gia
LobsterVotes là chỉ số thể hiện số votes hợp lệ tới thời điểm hiện tại

Sau đó dùng script có sẵn của Lars đã viết sẵn để submit lên , cú pháp như sau

./lobster-contribute.sh
  <your_wallet_utxo#index>
  <lobster_utxo#index>
  <public_addr_of_your_wallet>
  <yourwallet.skey>
  <old_counter_value>
  <new_counter_value>
  <old_vote_value>

Và yeah, AHA pool đã chọn số 97 để vote cho challenge này. Thông tin chi tiết ở đây