Very first NFT about my lovely home town beach on cardano block chain

Hello world,

We are very excited to announce that this is very first NFT about my lovely hometown beach (Kỳ Xuân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

You can check out more info of the picture on cardano block chain here https://cardanoscan.io/transaction/957c9d0a08507cdda483cacb620379ec82dc97e75ce1da121ea911d924e31c3b?tab=metadata

We will write an article about how we mint this NFT #AhaXuP001 soon 😉

Cya guys soon! ADA fly to the moon! 😉

ADA stake说明

Deadalus 钱包

 • 下载钱包链接:https://daedaluswallet.io
 • 选择1个钱包地址(在daedalus上,您可以有很多小钱包)
 • 选择1、2、3红色以查找pool AHA

寻找AHA

然后按“AHA”按键查看信息,再按“CONTINUE”继续

寻找与选择委托(按钮“continue”)

点击选择delegate

选择1个小钱包

在找pool AHA的名字,然后按钮continue

选择AHA,后来选择continue让继续完成全部delegate的手续通过deadalus的钱包

yoroi钱包

按照步骤

你们记住要找AHA的贴纸。

备注:Costs 340 ADA 和第一步一样,就是费用会从Pool的rewards中扣除,不是在你的stake扣除(参考)。

第一步:选择AHA的贴纸
第二步:入ADA的数量
第三步:检查结果
Pool AHA的统计

Huớng dẫn cài đặt stake pool ADA

[Giới thiệu về AHA xu pool, cách staking qua ví yoroi]
Nếu bạn hiểu về cơ chế tính thưởng của Cardano, bạn sẽ hiểu vì sao chúng ta nên chia sẻ cách tạo nhiều pool cho nhiều người có thể kiếm thêm thu nhập thụ động.

Động lực để mình chia sẻ bài viết này, đơn giản là: nếu bạn stake ở nhiều pool thì xác xuất được reward của bạn cao hơn, bởi vì thuật toán Ouroboros lựa chọn slot leader theo cách hiểu nôm na quay sổ xố.

Như thế staking vào nhiều pool sẽ giúp các pool khác có thêm lượng stake đủ lớn để tạo block mới, làm cho Cardano trở thành một mạng phi tập trung thật sự, giúp bạn tăng xác suất được thưởng.

Mình nhận thấy đó 1 cơ hội, và mình cũng nhân điều này chia sẽ lại cho mọi người, nếu mọi người thành công mình cũng thành công và đừng quên … Nếu bạn thấy hữu ích và fair thì ủng họ ticket AHA xu stake pool nhé ^^

Nào bắt đầu thôi

Những điều cần lưu ý
 • Làm đi làm lại theo khoá học này trên testnet nếu bạn không có nhiều kinh nghiệm về dev ops và linux
 • Tìm hiểu kỹ về keys, payment address, stake address, reward address link
 • Tạo simple transaction với lượng nhỏ ADA (vd: 1 ADA = 1000000 lovelace) link
 • Tìm hiểu kỹ về UTXO model link1 link2
Cấu hình
 • 2 servers tách biệt: 1 cho cho producer node, 1 cho relay node
 • 1 usb, 1 máy tính không kết nối internet (để lưu trữ cold key)
 • Hệ điều hành: ubuntu, fedora, amazon linux …
 • CPU: 2++ core, 2GHz ++
 • Bộ nhớm tạm (RAM): 8GB of RAM
 • Ổ cứng: 20GB of free storage (mình khuyến nghị 40++ GB) – vì log nhiều, bạn cũng cần biết cách cấu hình log rotation
 • Internet: băng thông 10 Mbps
 • Tài khoản ADA: ít nhất 2 + 500 + 500 ADA trong tài khoản. 2 ADA cho đăng ký địa chỉ stake, 500 ADA deposit (sẽ được hoàn trả khi retire pool), 500 ADA pledge (khoản này vẫn nằm trong payment address trên producer node của bạn). Bạn chỉ thực sự tốn 2ADA.
Các lưu ý về key:
 • Lưu trữ cold key tách bạch khỏi internet
Tài liệu tham khảo
Cài đặt

Mình dựa vào cả 2 tài liệu

Nhóm telegram hay

Hướng dẫn stake ADA

Ví Daedalus

 • Link tải ví: https://daedaluswallet.io
 • Chọn 1 địa chỉ ví (trên daedalus bạn có thể có nhiều ví con)
 • Chọn theo thứ tự 1, 2, 3 màu đỏ để tìm pool AHA
 • Sau đó nhấp chọn AHA để xem thông tin, sau đó bấm vào nút continue để tiếp tục
Tìm và chọn ủy thác cho AHA (nhấn continue)
bấm chọn delegate
chọn 1 ví con
 • Chọn AHA, sau đó chọn continue để tiếp tục hòan tất thủ tục delegate qua ví daedalus

Ví yoroi

Làm theo các bước

Các bạn nhớ tìm ticker AHA nhé 😉

Chú ý: Costs 340 ADA như bước 1, là phí sẽ được trừ vào rewards của pool, không phải vào tiền stake của bạn (tham khảo)

Thống kê pool AHA

Bot báo biến động giá theo EMA

How to stake ADA

[Hướng dẫn bằng tiếng Việt ở đây https://ahaxu.com/huong-dan-stake-ada/]

DAEDALUS WALLET
 • Download wallet via: https://daedaluswallet.io
 • Select 1 sub wallet in case you have many wallet on daedalus wallet
 • Follow as step 1, 2, 3 in red color to find AHA
 • Then select AHA, then click on continue button.
Search and delegate to AHA
Click on delegate
Select a sub wallet
 • Select AHA again, then click on continue button to finalize the delegation process to AHA pool

YOROI WALLET

Follow these steps

Notice how the 340 ADA is taken from the rewards, not from your stake. No one ever takes from your stake/ADA. (ref)

Pool stats

Good documents