Qua cầu cửa Nhượng

Posted on April 1, 2023 by lk
Tags: thơ thẩn

Cảm xúc dâng trào khi chạy xe máy qua cầu cửa Nhượng, sương mờ, mưa lùn phùn, một cảm giác rất chân quê.

Mây mờ lảo đảo chân đường núi

Lủi thủi ven song cập bến ghe

Tình quê thấm đượm ngàn năm mãi

Ta về say nồng giấc chiều quê

Một chén, hai li nào có đạ

Riệu đượm hương quê mặc sức say 🤓

#Song_Lộc #Kỳ_Xuân